Om RKU-Helsingborg

RKU-Helsingborg är en lokalorganisation av RKU, Revolutionär Kommunistisk Ungdom, Kommunistiska Partiets ungdomsförbund.

Vi ägnar oss bland annat åt att sälja vår tidning Rebell, affischering,  flygbladsutdelning, bokbord, studiecirklar, fester och sociala aktiviteter. Vi har medlemsmöten ungefär varannan vecka.

Det nuvarande kapitalistiska samhället, där marknaden, storföretagen, har det avgörande inflytandet klarar inte av att tillfredsställa människornas behov. Dagens Sverige är ett tydligt exempel på detta med hög arbetslöshet och en starkt försämrad skola, barnomsorg, fritidsverksamhet.

RKU vill förändra samhället till det bättre. I denna kamp menar vi att kapitalismen aldrig kommer att kunna tillgodose människors behov. RKU ställer därför socialismen som alternativ.

För att nå socialismen krävs det att du och alla andra lägger sig i det som sker i samhället. Socialismen måste bygga på vår egen kamp, kampen för våra rättigheter, en bra skola, bostad och arbete, kampen för en ljusare och bättre framtid.

Tillsammans är vi en del av en rörelse som försöker sätta stopp på kapitalismens exploatering av människan och miljön och kämpa för vårt alternativ – socialismen – där människans behov sätts i fokus istället för den ständiga jakten på vinst. Vill du också komma med i kampen?

Hör av dig till oss. Vill du veta mer om RKU och vår politik så kan du spana in vad vi vill på vår centrala hemsida.

Kommentarer inaktiverade.