Distriktskonferens och startskott för valrörelsen

Den gångna helgen anordnade RKU:s östra, västra och södra distrikt konferenser för att på allvar starta igång valkampanjen. Förutom en diskussion om den kommande månadens arbete innehöll de tre samlingarna också utåtriktade aktiviteter.

Värdorten för södra distriktet var Helsingborg och som en start på valrörelsen satte vi upp vårt valtält i stadsparken tillsammans med Kommunistiska Partiet.

Valtält i stadsparken

Valtält i stadsparken

Under konferensen diskuterades framför allt hur vi i RKU på bästa sätt ska göra för att nå ut med vårt budskap till ungdomar under valkampanjens slutskede. Ett budskap som förvisso inte bara gäller under vår valkampanj utan hela tiden, oavsett om det är valår eller inte – att det viktigaste valet är att organisera sig.

Diskussionerna var bra och konstruktiva och alla var överens om att en av våra viktigaste uppgifter måste vara att möta ungdomarna i deras vardag, nämligen i skolan. Vi kommer därför satsa extra hårt på att komma ut i just skolor den närmsta tiden och prata politik med eleverna.

Allt som allt var helgens distriktskonferens givande och kändes som en bra energiinjektion inför det omfattande men roliga arbetet som en intensiv valkampanjsmånad innebär.

Webbsidan åter funktionell

Vi har under en längre tid haft tekniska problem med vår webbplattform, vilket medfört att sidan inte uppdaterats på länge. Dessa problem är dock lösta nu, och sidan kommer hädanefter uppdateras regelbundet.

Offentligt möte 12/11

Högerextrem

Möte 8:e Mars- Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen

Den 8:e mars firar RKU-Helsingborg internationella kvinnodagen med ett offentligt möte om kvinnoförtrycket och feminism, kom gärna med för att lyssna och diskutera!

Mötet börjar 18:00 och hålls i vår lokal på Gasverksgatan 36.

Dagens kapitalistiska klassamhälle är också ett patriarkalt samhälle där män värderas högre än kvinnor. Det syns bland annat i att kvinnor har lägre lön än män, att kvinnors kroppar exploateras av kapitalister i reklam, pornografi och prostitution och att män tar mer plats, såväl i skolan som i politiken. Värst drabbade är arbetarklassens kvinnor, som lider under dubbelt förtryck. Patriarket, kvinnoförtrycket, utnyttjas dessutom av kapitalisterna till att ytterligare splittra arbetarklassen. För att förstå och bekämpa detta system har vi en feministisk syn, där vi menar att kvinnoförtrycket måste bekämpas här och nu.

 

Intressant Syrien-möte i Helsingborg

Onsdagen den 7:e November besökte Proletärens journalist Patrik Paulov Helsingborg, där han för Kommunistiska Partiets räkning höll ett uppskattat föredrag om kriget i Syrien. För de runt 25 åhörare som slutit upp i folkets hus berättade Patrik engagerat om bakgrunden till våldet i Syrien och de olika grupper som verkar i konflikten.

Även hur stora delar av den svenska vänstern (i bred mening) svikit krigsmotståndet togs upp i anförandet, ett ämne som sedan återkom under den efterföljande diskussionen med mötesdeltagarna.

Ett antal Proletären såldes vid mötet och våra insamlingsbössor fylldes på.
Helsingborgsavdelningen vill tacka Patrik för hans goda insats!
Proletären, Helsingborg

Manifestation för Ship to Gaza genomförd på GA-torg

Idag, den 27:e oktober, anordnades en manifestation till stöd för Ship to Gaza i Helsingborg. Ett 30-tal personer hade samlats på GA-torg, där solidariteten värmde mer än solen, trots att den strålade från en nästintill molnfri himmel.

Klockan 13:00 inledde en representant från Ship to Gaza Helsingborg arrangemanget, med ett kort anförande som hälsade alla välkomna och förklarade i vilket syfte manifestationen genomfördes. Därefter höll Joel Assarsson från RKU Helsingborg ett eggande tal, där han fördömde Israels sjöröveri mot det svenska segelfartyget Estelle. Avslutningsvis antog mötesdeltagarna ett uttalande som krävs att blockaden av Gaza upphävs.

Så länge blockaden finns kvar och så länge det palestinska folket förtrycks, så kommer kampen att fortsätta.

Manifestation för Ship to Gaza

Protestera mot Israels olagliga blockad och ockupation av Gaza.

Fördom Israels olagliga angrepp och kidnappning av Ship to Gazas båt ”Estelle” och dess besättning och passagerare.

Visa din solidaritet med Gazas fängslade befolkning.

Solidaritets- och protestmöte på GA-torg 27/10 kl 13.

Offentligt möte- Vem bär ansvaret för terrorn i Syrien?

Onsdagen den 7:e November får Helsingborg besök av Patrik Paulov, journalist på Kommunistiska Partiets tidning Proletären. Patrik ger bakgrunden till våldet i Syrien och kommenterar det aktuella läget, västmedias lögner och USA:s inblandning.


Mötet börjar klockan 18.00 och hålls på Folkets Hus i Helsingborg. Vi hoppas att många är intresserade av att höra mer om läget i Syrien!

RKU södra höll konferens

Ett tio-tal kamrater från Malmö, Helsingborg, Växjö och Lund träffades på Röda Stjärnan i Malmö för att hålla konferens. Konferensen fungerar som en samlingspunkt för alla ungkommunister i distriktet och är en viktig del av förbundets arbete.

Konferensen blev startskottet för RKU:s nya kampanj som är tema: klass.

En annan punkt som togs upp och diskuterades under konferensen var frågan om miljön och klimatet.

Mattias Olsson från Centralstyrelsen sa följande ord om den nya kampanjen:

Grunden för att kunna knyta ihop kampen för dagskraven, kampen för våra rättigheter här och nu med kampen för revolutionen är att verka i och agera i klasskampen. Det stora problemet idag är tyvärr avsaknaden av en rörelse och kamp i arbetarklassen eller bland ungdomen. Detta gör det svårt för oss kommunister att gripa in i frågor, att hitta självklara frågor att knyta till socialismens idéer. Det betyder dock inte att vi ska sitta och vänta in rätt förutsättningar. Förra höstens kampanj tycker jag själv var ett väldigt lyckat exempel på en RKU-kampanj. Vi lyckades gripa in i en fråga, bostadsbristen, och lyfta problemet, kapitalismen och marknadslösningarna, samt diskutera lösningen, ett socialistiskt Sverige, med folk på ett konkret sätt.”

Förutom dessa viktiga diskussioner diskuterades även Centralstyrelsens förslag på nytt handlingsprogram som ska beslutas om på den elfte kongressen i maj 2013.

Dagen avslutades med lite sociala aktiviteter och kalla drycker.

Ship to Gaza-båten Estelle i Helsingborg!

Lördagen den 21:a Juli lade Ship to Gaza båten Estelle till i Helsingborgs hamn, till stor glädje för stadens alla Palestinavänner. Många medlemmar i Kommunistiska Partiet och RKU ingår i den lokala Ship to Gaza kommitéen och hjälpte därför till med bla. vakthållning och att hjälpa besökare komma ombord på båten under tiden den låg i hamn.


Ship to Gaza aktivisten Abdul Issa från Helsingborg.


Besättningsmedlemmar guidade nyfikna helsingborgare ombord och berättade om såväl Ship to Gazas humanitära uppdrag att bryta Israel’s blockad av Palestina som problem med sjösjuka och hur båten är uppbyggd. I lasten kommer allt från fotbollar till palestinska ungdomar till cancer-mediciner att finnas.Besättningsmedlem Dror Freiler guidar besökare.

Många helsingborgare tog chansen att komma ombord på skeppet under besöket i staden. På Söndag eftermiddag var det sedan dags för Estelle att segla vidare på sin solidaritetsrunda runt omkring i landet för att samla in pengar och skapa solidaritet inför resan till Gaza.


Besättningen hissar segel för avresan från Helsingborg.


Estelle på väg mot nya hamnar

Sida 1 av 41234