RKU södra höll konferens

Ett tio-tal kamrater från Malmö, Helsingborg, Växjö och Lund träffades på Röda Stjärnan i Malmö för att hålla konferens. Konferensen fungerar som en samlingspunkt för alla ungkommunister i distriktet och är en viktig del av förbundets arbete.

Konferensen blev startskottet för RKU:s nya kampanj som är tema: klass.

En annan punkt som togs upp och diskuterades under konferensen var frågan om miljön och klimatet.

Mattias Olsson från Centralstyrelsen sa följande ord om den nya kampanjen:

Grunden för att kunna knyta ihop kampen för dagskraven, kampen för våra rättigheter här och nu med kampen för revolutionen är att verka i och agera i klasskampen. Det stora problemet idag är tyvärr avsaknaden av en rörelse och kamp i arbetarklassen eller bland ungdomen. Detta gör det svårt för oss kommunister att gripa in i frågor, att hitta självklara frågor att knyta till socialismens idéer. Det betyder dock inte att vi ska sitta och vänta in rätt förutsättningar. Förra höstens kampanj tycker jag själv var ett väldigt lyckat exempel på en RKU-kampanj. Vi lyckades gripa in i en fråga, bostadsbristen, och lyfta problemet, kapitalismen och marknadslösningarna, samt diskutera lösningen, ett socialistiskt Sverige, med folk på ett konkret sätt.”

Förutom dessa viktiga diskussioner diskuterades även Centralstyrelsens förslag på nytt handlingsprogram som ska beslutas om på den elfte kongressen i maj 2013.

Dagen avslutades med lite sociala aktiviteter och kalla drycker.

Denna nyhet är publicerad under Nyheter.

Kommentarer inaktiverade.