Om RKU-Jönköping

RKU-Jönköping är en lokalorganisation av Revolutionär Kommunistisk Ungdom, ungdomsförbund till Kommunistiska Partiet.

Det nuvarande kapitalistiska samhället, där marknaden, storföretagen, har det avgörande inflytandet klarar inte av att tillfredsställa människornas behov. Dagens Sverige är ett tydligt exempel på detta med hög arbetslöshet och en starkt försämrad skola, barnomsorg, fritidsverksamhet.

RKU kämpar för att omdana hela samhället och skapa ett nytt, mänskligare Sverige som värnar om det som folket behöver, efter socialismens principer.

För att nå socialismen krävs att du och alla andra lägger
sig i vad som händer i samhället. Socialismen måste bygga på vår egen kamp, kampen för våra rättigheter; en bra skola, bostad och arbete; kampen för ett samhälle där allas lika värde är praktik och inte bara vackra ord på ett papper.

Här i Jönköping har vi som målsättning att fortsätta vara det mest synliga och aktiva av ungdomsförbunden. Vi vill få ungdomar att se kritiskt på samhället, att väcka tanken om ett annat samhälle där våra behov och viljor går i första hand.

För att kunna genomföra en förändring krävs det av oss som far illa av den orättvisa kapitalismen, att vi enar oss och går samman.

Vill du veta mer om RKU och vår politik är du välkommen att läsa på vår centrala hemsida: http://www.rku.nu/vad-vill-rku

Kommentarer inaktiverade.