Svar till Nils-Erik Emme (KD)

Nils-Erik Emme (KD) har här http://www.nutidningen.nu/index.php/debatt/102-familje-jnu/15263-Man-kan-inte-bo-i-luftslott! kommenterat ett flygblad som vi i RKU delat ut under den bostadskampanj vi just nu bedriver.  Han menar att vi har fel när vi påstår att 48 procent av hyrorna i Göteborg går till vinst. Efter lite efterforskningar visade det sig mycket riktigt att vi hade fel, vilket vi är de första att beklaga. Tydligen är det 52 procent av hyrorna i Göteborg som går till direkt vinst(!). För att citera en artikel i GP den 19 augusti 2011, skriven av Sten Sjögren:

”De fem största bolagen redovisar en sammanlagd vinst före skatt på över fem miljarder kronor i 2010 års bokslut. För varje hundralapp som betalas in i hyra går i snitt 48 kronor åt till driften. Fastighetsägarens behållning – det så kallade driftnettot – är 52 kronor. … Driftnettot ger en bild av hur mycket fastighetsägaren tjänar på hyresgästerna.”

Nils-Erik eftersträvar en ”bostadspolitisk neutralitet”.  Vi strävar efter det motsatta -att arbetare, pensionärer och unga ska ta till kamp för att kräva sin rätt till bostad. Situationen är akut. Det råder bostadsbrist i 3 av 4 kommuner och hälften av alla unga saknar egen bostad.  Samtidigt går många byggnadsarbetare utan jobb. Detta visar hur sjukt det är med ett system där företagens vinster är viktigare än ungdomars rätt att ha någonstans att bo eller allas rätt till arbete.

Det stämmer att alliansen har genomfört åtgärder men vem tjänar egentligen på dem? Sänkta villaskatter och ROT-avdrag gynnar bara medel- och överklassen. Varför ska de som redan har mest få ännu mer? Omfördela resurserna! Förr byggde man bort bostadsbristen, varför kan man inte göra det idag? Sverige är ett rikt land men pengarna är koncentrerade hos ett fåtal. Ta pengarna från de vulgära aktieutdelningar, vinster och fallskärmar som delas ut.

Att ha någonstans att bo är en mänsklig rättighet men rättigheter är inget man får automatiskt. Vi måste ta kamp för våra rättigheter!

RKU Jönköpingsavdelningen

Denna nyhet är publicerad under Artiklar, Nyheter.

En kommentar till Svar till Nils-Erik Emme (KD)

  1. Makailah skriver:

    At last! Something clear I can unedrnstad. Thanks!