Månatliga arkiv: februari 2009

Aktivism

Trots att vi inte uppdaterar hemsidan regelbundet vid varje mindre aktivitet betyder det inte att vi inte bedriver någon.Regelbunden tidningsförsäljning och propagandaspridning är givet. Stay tuned för rapport om kampanjavslutningen, namnlistorna är påskrivna och medborgarförslaget skickas in till kommunen i … Läs mer

Palestinamanifestation Karlstad 31/1

Palestinasolidariteten fortsätter Sedan torgmötet i solidaritet med Palestinas motståndskamp och mot den israeliska ockupationen genomfördes har fler aktiviteter fortgått. Insamlingsbössor till förmån för Gazas barn, i regi av Kommunistiska Partiet och RKU har placerats ut där allmänheten kan skänka bidrag … Läs mer