Månatliga arkiv: mars 2010

20e Mars.

Lördagen den 20e Mars arrangerade RKU-Karlstad, Folket i Bild kulturfront och Föreningen Afghanistan solidaritet en manifestation på Stora Torget i Karlstad med anledning av årsdagen för Irak invasionen.Mötets paroller var: USA UT UR IRAK OCH AFGHANISTAN!FÖRSVARA DEN SVENSKA NEUTRALITETEN! TA … Läs mer

USA UT UR IRAK OCH AFGHANISTAN! FÖRSVARA DEN SVENSKA NEUTRALITETEN! TA HEM DE SVENSKA SOLDATERNA NU! På lördag den 20e Mars är det 7 år sedan som USA, världens största militärmakt, angrep Irak med anledningar som visade sig vara påhittade. … Läs mer

8e Mars. Internationella kvinnodagen. 2010

På initiativ av den revolutionära arbetarrörelsen och kommunisten Clara Zetkin instiftades för 100 år sedan den Internationella kvinnodagen. Kampen för kvinnans frigörelse från sin ekonomiska underkastelse gentemot mannen, är också en förutsättning för arbetarklassens gemensamma ansträngningar att slå sig fri … Läs mer