Månatliga arkiv: maj 2015

Stöduttalande åt de kämpande ungdomarna i Kollektivet Gäddan, Karlstad

Den senaste tiden har man i media kunnat läsa om hur ett anrikt gammalt kollektiv som huserat många studenter och arbetarklassungdomar  står på planerna för en eventuell rivning. Husets hyresägare Wermland Invest AB har sedan länge velat riva ner flera … Läs mer

Lyckat 1 Maj!

Fredagen den 1 Maj firade RKU Karlstad tillsammans med Kommunistiska Partiet arbetarnas högtidsdag på soltorget i Karlstad. En uppskattning på 80 åhörare fanns på plats och material från vårt bokbord med bland annat socialistisk litteratur samt vår tidning Rebell såldes. … Läs mer