Lyckat Röd Front i Karlstad!

3

Årets 1Maj – Röd Front blev lyckat i Karlstad. Till en början samlade mötet på Soltorget 120 tal åhörare inräknat deltagare från den kurdiska diasporan som överraskade Röd Front med ett besök, men lämnade senare för vidare aktiviteter.

 

Kvar blev ett 70 tal åhörare vilket innebär att Röd Front i Karlstad håller ställningarna från tidigare år.

Ett annat, men ovälkommet besök på årets Röd Front var Vänsterpartiets tåg som klampade rakt in under vår talartid. Dessa fick ändra demonstrationsväg efter våra vakters uppmaningar. Efter denna störning fortsatte Röd Front med tal från ordförande i Kommunistiska Partiet Anders Wiklund på temat NATO, imperialismen och flyktingkrisen och med tal från Angelica Ewen (K) samt Markus Åberg och Andreas Köhler från RKU.

5

 

Proletären såldes, flygblad delades ut, pengar samlades in och nya kontakter knöts till vår avdelning under den strålande Kallsta sola.

4

Nu väntar vår nationella konferens under himmelsfärdshelgen och under sommaren arrangerar vi studier i marxismens grunder för de nya kontakter vi knutit under våren tillsammans med moderpartiet. Vill du deltaga i studiecirkel med kommunisterna under sommaren eller på annat sätt aktivera dig tveka inte kontakta oss!


karlstad@rku.nuVi finns även på Facebook!

Avgiftsfri kollektivtrafik!

Under de gångna åren så har bussbolaget Värmlandstrafik AB haft en ganska radikal ökning i sina engångsfärdpriser samt i deras månadsprogram, samtidigt som de delade in Värmland i zoner förra året. Dessa zoner är helt enkelt indelningar på hur man kan åka med vissa typ av program. Detta har väckt uppmärksamhet hos massor av ungdomar, studenter och arbetare i Värmland och en protest och namninsamling gjordes förra sommaren mot de höjda priserna. Det som de protesterande vill ha är helt enkelt lägre priser, samt att de önskar ta bort det zonsystem som har blivit insatt.

Denna strävan efter ett billigare och enklare sätt att färdas på igenom Värmland är en mycket nobel strävan som skulle gynna både den unga studenten och den vuxna arbetaren. Detta är därmed en kamp som vi i RKU Karlstad även vill lyfta upp till ytan.

Det är inte alls konstigt att denna prisökning har skett, det är till och med något som man skulle kunna förvänta sig i det Sverige som vi idag lever i. Det är nämligen så att den högerpolitik och nedmontering av våran gemensamma välfärd som förs inom landet just nu ger vingar åt denna typen av prisökning. Det är ju nämligen så att Värmlandstrafik är ett aktiebolag och den verksamhet de bedriver gör de inte av godheten av deras hjärtan, utan det har vinsten som huvudintresse.

Värmlandstrafik intresse ligger inte i att studenter och ungdomar skall ha enkel transport till och från universitet eller att arbetaren ska komma till sin arbetsplats. Deras intresse är att ta våra pengar och få kapital på det. Vi är inte mer än varor de fraktar, även om vi kan ha illusionen av något annat.

Som svar på det folkliga uppropet från folket i Värmland mot Värmlandstrafik, så valde styrelsen i Värmlandstrafik Aktiebolag att ge en såkallad ”eftergift”. Eftergiften var som sådan att man sträckte åldersgränsen på sitt sommarerbjudande, detta menat för de mellan åldrarna 7-19 år men som sedan ändrades till 7-25. Det återstår att se i fall detta erbjudande får stå kvar tills nästa sommar, då detta enbart är en arbetsmarknads ploj. Det är meningen att vi ska känna oss nöjda. Men så är det inte i verkligheten. Det är ett sätt att få oss att lugna ner oss, mätta våran hunger. De studenter som inte åker med kollektivtrafiken under sommaren, utan under hösten, har blivit snuvade vid näsan. Detta erbjudande hjälper inte skolungdomen då det de inte har någon användning av det. Desto mindre hjälper det de äldre i arbetarklassen, över 25 år som kommer fortsätta pendla under sommaren men inte räknas in i detta erbjudande.

Kollektivtrafiken är en fråga som är viktig för oss kommunister, då den påverkar arbetarklassens rätt till fri rörelse samt dess möjlighet att komma till sin arbetsplats. Den påverkar även skolungdomars möjlighet till att kunna utföra sina studier. När priserna blir för höga för arbetarklassen att kunna utnyttja kollektivtrafiken blir den tvungen att ta sig till andra medel, t ex. att åka bil. Det blir då även en fråga om hur hållbart det är för våran miljö. Det är alltså två hot avgiftshöjningen av våran kollektivtrafik leder till. Ett hot mot skolungdomar och arbetarklassen och ett hot mot miljön.

Lösningen på dessa problem ser vi i RKU Karlstad, är att införa fri kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är till för folket och ska därför självfallet finansieras av folket via skattemedel. Det finns gott om pengar till detta, inte främst hos Lars Bull, Värmlandstrafik AB:s VD, som säkert sitter på en hel del slantar som han kan undvara. Tillika hos byråkraterna i deras politiskt valda styrelse som sitter förmodligen även de på en sedelbunt som kan kallas duga. Genom att införa en helt skattefinansierad kollektivtrafik så kan vi avskaffa zonerna, ett orättvist biljettsystem och samtidigt värna om arbetarklassens och miljöns intressen.

Det upprop som nu sker är en viktig kamp för både den studerande ungdomen och den arbetande befolkningen, och det som händer är en kollektiv aktion mot ett direkt utnyttjande av oss som måste åka med Värmlandstrafik AB. Men kampen slutar inte här. Kampen mot vinster i våran kollektivtrafik kommer att fortsätta så länge kapitalismen fortsätter att existera. Kollektivtrafiken är inte bara ett dagskrav med en inomkapitalistisk lösning, det är även en fråga om socialismens nödvändighet. Kampen för socialismen börjar här och nu, i våran vardag, på våra skolor och på våra arbetsplatser. Därmed uppmanar vi i RKU Karlstad till att man ska organisera sig. Organisera sig mot överklassen, högerpolitiken och kapitalismen. Organisera sig för klasskamp, socialism och fri kollektivtrafik!

Håll utkik på bussar och torg för våra alldeles färska flygblad!

RKU Karlstad

 Avgiftsfri kollektivtrafik

Kristallnatten 9/11 2015

Idag så samlades RKU Karlstad tillsammans med Kommunistiska Partiet på soltorget för att påminna om nazisternas utrensning av judar som påbörjades idag år 1938. Facklor tändes i det regniga och kyliga Karlstad tillsammans med tal för att aldrig glömma det som hände men också för att höja rösten mot den växande facismen som vi ser växer för varje dag i vårt avlånga land och runt om Europa och dess orsaker!

Bild 1

Avgiftsfri kollektivtrafik nu!

I lördags den 7/11 så kickade RKU Karlstad i gång sin lokala kampanj för en avgiftsfri kollektivtrafik. Vi samlades på soltorget för att hålla appelltal samt för att dela ut våra alldeles nytryckta flygblad! Följ oss på Facebook för flera uppdateringar kring kampanjen!

 

Avgiftsfri kollektivtrafik

Nej till Nato! 26/9 2015

Idag så deltog RKU Karlstad tillsammans med Kommunistiska Partiet på soltorget för en manifestation mot Sveriges närmande av Nato. Tal hölls och ett flertal intresserade kom förbi vårt bokbord för att få tal del av vårt material och få diskutera denna viktiga fråga med oss.

DSC01446 (1) DSC01453 DSC01456 DSC01466

Fotbollsturnering för Palestina och Syriens flyktingar 13/9

Helgens fotbollsturnering här i Karlstad som KoIF Spartacus anordnade var mycket lyckad! RKU Karlstad var en av de 5 lagen som deltog, över 4000kr samlades in till behövande människor. Runt 25pers var med och spelade samt många åskådare som bidrog till god stämmning. RKU:s lag kanske inte vann turneringen, men tillsammans gjorde vi något riktigt fint kamrater!
Kampen fortsätter!Fotbollsturnering

Stöduttalande åt de kämpande ungdomarna i Kollektivet Gäddan, Karlstad

Den senaste tiden har man i media kunnat läsa om hur ett anrikt gammalt kollektiv som huserat många studenter och arbetarklassungdomar  står på planerna för en eventuell rivning. Husets hyresägare Wermland Invest AB har sedan länge velat riva ner flera av de äldre husen i Karlstads centrum för att ersättas med nya, ultra-modernistiska, mindre och om vi får anta – mycket dyrare lägenheter än de som står där nu.

Wermland Invest AB är som alla andra företag profithungriga vinstjagare. De vill självfallet sätta pengar före såväl behov som oss ungdomars önskningar. Därför tror vi inte att det är allt för overkligt att tänka sig att hyrorna kommer skjuta i höjden för dessa bostäder – och de arbetarungdomar som idag kan bo där, kommer att ha det oerhört svårt i framtiden. Det är ett hårt slag mot deras vardag, och alla kommande studenter och ungas möjlighet att få ett boende i något så när som i Karlstads centrum.

Vi i RKU har sedan länge talat om en ökad bostadsbrist – framförallt hos oss unga. Därför är det av vårt intresse att stoppa något som kommer oundvikligen leda till att arbetarungdomars boendesituation försämras. RKU kämpar för alla ungdomars rätt till bostad – något som inte kommer lösas genom att riva ner det vi har råd med och föra upp nya svindyra lägenheter istället bara för att företag ska kunna tjäna maximalt med cash.

Om Karlstad Kommun tillåter en rivning av denna byggnad, kommer flertal ungdomar direkt stå utan hem, och chanserna för att fler ungdomar såväl från som utifrån stan kan få en chans att få en lägenhet där till ett pris som inte tömmer plånboken varje gång hyran ska betalas.

Idag saknar tiotusentals unga egen bostad. Bostadspolitiken har marknadsanpassats så att ingen längre tar ansvar. Där tak över huvudet tidigare ansågs vara en viktig rättighet anses den fria marknaden idag vara viktigare. Där det idag erbjuds studier och arbete finns det få lediga lägenheter och där det finns lägenheter finns det få arbeten.

Marknadspolitiken säljer också ut våra gemensamt ägda allmännyttiga hyresrätter, hyrorna höjs, fastighetsägare tillåts välja hyresgäster efter eget tycke och miljonprogrammet förfaller.

RKU kräver en bostadspolitik som förebygger segregation och sätter rätten till bostad främst, och inte företagens vinster!

All solidaritet till ungdomarna i Gäddan! Kämpa på!

Lyckat 1 Maj!

Fredagen den 1 Maj firade RKU Karlstad tillsammans med Kommunistiska Partiet arbetarnas högtidsdag på soltorget i Karlstad. En uppskattning på 80 åhörare fanns på plats och material från vårt bokbord med bland annat socialistisk litteratur samt vår tidning Rebell såldes. Som avslutning kring talet som handlade om motståndet mot NATO så brändes deras flagga tillsammans med EU-flaggan.

karlstad

Internationella kvinnodagen 8:e Mars

Lördagen den 7:e Mars så höll RKU Karlstad ett appellmöte på Soltorget för uppvaktning av den internationella kvinnodagen. Ett 30-tal åhörare kom för att lyssna på tal, samt få ta del av flygblad och tidningar. IK1

Censur på gymnasieskolor i Karlstad

Den 10 oktober så besökte RKU Karlstad Sundstagymnasiet för att hålla ett bokbord på skolan för eleverna. Inte långt efter att vi satt upp bokbordet så dyker verksamhetschefen upp på plats och begär att vi lämnar platsen. Kommunisterna på plats tog striden och påpekade på inskränkningen av borgerliga ”demokratin” som de kommunala skolorna i Karlstad ägnat sig åt. Verksamhetschefen på skolan ansågs sig rätten att inskränka på de grundlagar som Sveriges statsbildning bygger på.

 

Under valrörelsen 2014 så blev Revolutionär Kommunistisk Ungdom förvägrade tillträdde till de kommunala skolorna i Karlstad, på beslut av gymnasieförvaltningens direktör Irene Lennemyr Winkler. Inskränkningen av den borgerliga ”demokratin” verkar inte röra dessa byråkrater ryggen och inte heller hör vi etablissemanget klaga över att kommunister förvägras rätten att kunna komma ut med vår politik. Det blir tydligt att inte ens borgarna bryr sig om den ”demokrati” som de så vaksamt slår vakt om. Det blir tydligt när borgerliga partier som Sverigedemokraterna, som har sitt ursprung i en fascistisk tradition, får delta i den offentliga debatten då de är en del av etablissemanget, men kommunister förvägras rätten att få vår röst hörd.

 

Verksamhetschefen Ola Johansson på Sundstagymnasiet påpekar under diskussionen på plats kring bokbordet att anledningen till vaför vi inte fick ha bokbord under valrörelsen var på grund utav att det var valtider. Frågan måste ställas: Vad är det som gör valrörelsen speciell i avseende att kommunisterna ska få komma ut med sin politik? Är borgarbrackorna i gymnasieförvaltningen rädda för, i deras avseende, obekväma åsikter? Är det vår politik att ställa klass mot klass, arbetarklassen mot borgarklassen, som skrämmer kontorsråttorna i byråkratins hierarki? Svaren kan vi inte vara säkra på, men vi ser att vår politik är inte välkommen i den offentliga debatten. Vi ungkommunister skräms dock inte av den censur vi blir utsatta av och vi kommer fortsätta att sprida vår politik, i skolorna, på arbetsplatserna, på gatorna och i arbetarklassområden.

Sida 1 av 512345