Stöduttalande åt de kämpande ungdomarna i Kollektivet Gäddan, Karlstad

Den senaste tiden har man i media kunnat läsa om hur ett anrikt gammalt kollektiv som huserat många studenter och arbetarklassungdomar  står på planerna för en eventuell rivning. Husets hyresägare Wermland Invest AB har sedan länge velat riva ner flera av de äldre husen i Karlstads centrum för att ersättas med nya, ultra-modernistiska, mindre och om vi får anta – mycket dyrare lägenheter än de som står där nu.

Wermland Invest AB är som alla andra företag profithungriga vinstjagare. De vill självfallet sätta pengar före såväl behov som oss ungdomars önskningar. Därför tror vi inte att det är allt för overkligt att tänka sig att hyrorna kommer skjuta i höjden för dessa bostäder – och de arbetarungdomar som idag kan bo där, kommer att ha det oerhört svårt i framtiden. Det är ett hårt slag mot deras vardag, och alla kommande studenter och ungas möjlighet att få ett boende i något så när som i Karlstads centrum.

Vi i RKU har sedan länge talat om en ökad bostadsbrist – framförallt hos oss unga. Därför är det av vårt intresse att stoppa något som kommer oundvikligen leda till att arbetarungdomars boendesituation försämras. RKU kämpar för alla ungdomars rätt till bostad – något som inte kommer lösas genom att riva ner det vi har råd med och föra upp nya svindyra lägenheter istället bara för att företag ska kunna tjäna maximalt med cash.

Om Karlstad Kommun tillåter en rivning av denna byggnad, kommer flertal ungdomar direkt stå utan hem, och chanserna för att fler ungdomar såväl från som utifrån stan kan få en chans att få en lägenhet där till ett pris som inte tömmer plånboken varje gång hyran ska betalas.

Idag saknar tiotusentals unga egen bostad. Bostadspolitiken har marknadsanpassats så att ingen längre tar ansvar. Där tak över huvudet tidigare ansågs vara en viktig rättighet anses den fria marknaden idag vara viktigare. Där det idag erbjuds studier och arbete finns det få lediga lägenheter och där det finns lägenheter finns det få arbeten.

Marknadspolitiken säljer också ut våra gemensamt ägda allmännyttiga hyresrätter, hyrorna höjs, fastighetsägare tillåts välja hyresgäster efter eget tycke och miljonprogrammet förfaller.

RKU kräver en bostadspolitik som förebygger segregation och sätter rätten till bostad främst, och inte företagens vinster!

All solidaritet till ungdomarna i Gäddan! Kämpa på!

Denna nyhet är publicerad under Nyheter.

Kommentarer inaktiverade.