Bevare oss för bombvänstern!

 Texten nedan är ett svar på en vänsterpartimedlems angrepp på Kommunistiska Partiet i Norrköpings Tidningar. Den skickades in till NTs insändaredaktion 30/3, men visade sig vara för lång för att kunna publiceras. Vänsterpartiet har senare lagt upp sitt inlägg på den lokala hemsidan. Man får därför nu anta att det verkligen är något som partiet i Norrköping ställer sig bakom. Läs vänsterpartiets insändare här:

http://norrkoping.vansterpartiet.se/2011/03/kommunistiska-partiet-pa-gadaffis-sida/

Försök gärna hitta något som skiljer den från inlägg av extremistiska folkpartister, i tonläge eller innehåll. Det (V)-Norrköping säger om Kommunisternas ordförande i Norrköping säger de dessvärre också om rakryggade vänsterpartister som vågat ha en egen uppfattning(länkar nedan):

http://www.dn.se/nyheter/politik/fem-ledamoter-asvstod-fran-att-rost

http://jensholm.se/2011/03/30/inga-jasplan-till-libyen/

http://martinanilsson.bloggagratis.se/2011/04/02/5012008-libyen-jag-haller-inte-med-vansterpartiet/

till NT:s insändarsida:

I NT 29/3 ger Johan Molinder Vänsterpartiet i Norrköpings syn på bombandet av Libyen och går till hätskt angrepp på oss som ifrågasätter detta. Det är inte utan viss besvikelse vi tar del av inlägget. Inte nog med att (V) i själva sakfrågan väljer att göra gemensam sak med en NATO-förespråkande bombhöger. Johan Molinder har dessutom anammat dessas fradgatuggande floskler om kommunister som blodtörstiga analfabeter. Tragiskt nog är hans utfall mot oss inte bara ett angrepp på Kommunistiska Partiet. Det är framförallt ett utfall mot alla medborgare som inte delar bombkrigets välsignelse. Inte minst mot de ifrågasättande röster som faktiskt finns både i Johan Molinders eget parti såväl som inom socialdemokratin.

Insatsen mot Libyen innebär att Sverige tar aktiv del i imperialismens krig, men nu utan omskrivningar, som i Afghanistan. Ett sorgligt regimskifte som visar att de sista resterna av svensk alliansfrihet utraderats.

I Kommunistiska Partiet säger vi absolut nej till kriget mot Libyen och därmed lika absolut nej till ett svenskt deltagande i detta krig.

Imperialistiska krig har alltid ett och samma syfte. Nämligen att garantera imperialismens fortsatta och stärkta dominans.

Fram tills alldeles nyligen var Gaddafi garanten för den stabilitet och det säkra oljeflöde som är imperialismens blöta dröm bortom allt vackert prat om demokrati och mänskliga rättigheter. Men inbördeskriget förändrade allt. Som imperialistisk stödjepunkt är Gaddafi inte längre att lita på och alltför belastad för att duga. Men herrarna i Washington och Bryssel litar inte heller på den brokiga oppositionen i Benghazi, vars mål de ser som motstridiga och till delar hotfulla. Imperialismen vill vare sig ha en nationell eller en islamistisk regim i Libyen.

Därför interventionen. Genom bombkriget skaffar sig imperialismen kontroll över situationen och därmed makt att installera lämplig regim när inbördeskriget väl är över. Kriget är politikens fortsättning med våldsamma medel.

Att bombkriget skyddar civila är en monstruös omskrivning av krigets verkliga syfte. Bomber har aldrig skyddat civila. Tvärtom. Civilbefolkningen drabbas alltid värst av kriget.

Därför kräver inte bara vi utan också stora delar av världssamfundet att Natos krigsoperationer omedelbart stoppas.

Givetvis måste det blodiga inbördeskriget få ett slut. Men i det syftet bör FN skicka fredsförhandlare till Libyen, som Afrikanska Unionen och de latinamerikanska Alba-länderna föreslagit, inte bomber. Om det verkligen är som Johan Molinder hävdar, att han företräder hela (V) i Norrköping, kunde vi stolt ha konstaterat att vi är det enda partiet som protesterar mot bombkriget på årets 1a maj. Den glädjen är dock svår att känna. Utvecklingen är därtill alltför tragisk.

Kommunistiska Partiet Norrköpingsavdelningen

Denna nyhet är publicerad under Nyheter, Okategoriserade and taggad , , , , , , , , , , , , , , , , , ..

Kommentarer inaktiverade.