Om RKU-Norrköping

RKU-Norrköping är en lokalorganisation av Revolutionär Kommunistisk Ungdom, ungdomsförbund till Kommunistiska Partiet.

RKU är ett revolutionärt kommunistiskt ungdomsförbund som kämpar för att omdana hela samhället och skapa ett nytt, mänskligare samhälle, socialismen.

Det nuvarande kapitalistiska samhället, där marknaden, storföretagen, har det avgörande inflytandet klarar inte av att tillfredsställa människornas behov. Dagens Sverige är ett tydligt exempel på detta med hög arbetslöshet och en starkt försämrad skola, barnomsorg, fritidsverksamhet.

RKU vill förändra samhället till det bättre. I denna kamp menar vi att kapitalismen aldrig kommer att kunna tillgodose människors behov. RKU ställer därför socialismen som alternativ.

För att nå socialismen krävs det att du och alla andra lägger sig i det som sker i samhället. Socialismen måste bygga på vår egen kamp, kampen för våra rättigheter, en bra skola, bostad och arbete, kampen för en ljusare och bättre framtid.

Men socialismen blir en kraft först när den organiseras. En kommunist måste organisera sig, endast tillsammans kan vi påverka och förändra. RKU-Norrköping välkomnar alla som har samma mål som oss att komma med i vår kamp. Vi ägnar oss bland annat åt affischering, tidningsförsäljning, flygbladsutdelning, bokbord, studiecirklar, fester och sociala aktiviteter.

Vill du veta mer om RKU och vår politik är du välkommen att läsa på vår centrala hemsida: http://www.rku.nu/vad-vill-rku

Kommentarer inaktiverade.