Arbete Istället för Coaching

RKU-Sthlm går under sommaren ut i en kampanj kallad ”Arbete istället för coaching”. Vi belyser ungdomsarbetslösheten, som idag är uppe i 25% och över snittet för EU-länderna. Detta beror inte bara på senaste lågkonjunkturen, ungdomsarbetslösheten var hög även under den senaste högkonjunkturen.
Det är vanligt att skylla de höga siffrorna på den ekonomiska krisen men det är inte hela sanningen. Arbetslösheten kommer självklart genom taktiska politiska beslut.
För företagarna är det bra med arbetslöshet. När ett arbete är eftersträvansvärt kan den anställda gå med på både låg lön och dåliga arbetsvillkor. Våra politiker är inte heller särskilt intresserade av att på riktigt kunna erbjuda full sysselsättning för oss arbetsföra människor, varför det dyker upp fler och fler låtsatsanställningar som arbetsgivaren tjänar in rejält på. Det kan vara genom att ta in praktikanter på arbetsplatsen istället för att anställa. Då slipper arbetsgivaren betala ut nån lön för personen, som får leva på bidrag från socialen och försäkringskassan.

”De har gjort arbetslöshet till ett individuellt problem där samhället inte behöver ta ansvar. Har man inte jobb så är det något fel på en. Sådan är borgarnas syn på den vanliga människan.”

För den arbetslösa är det tvunget att kliva in på ökända Arbetsförmedlingen, där man blir satt i vuxendagis och får en jobbcoach. Länken mellan socialbidrag och riktig lön är alltså din jobbcoach som ska hjälpa dig att sätta upp mål och skicka in CV till olika arbetsplatser. Det är oftast inte det som är problemet för de arbetslösa, ett perfekt CV skapar inga jobb. Därför blir de närmare 3 miljarder kronor som lagts på jobbcoacher helt klart kastade i sjön.
Lösningen på arbetslösheten måste komma genom att se folks behov, bygg ut den offentliga sektorn och bygg bostäder! Så kan vi skapa arbeten och fylla de samhälleliga behoven.

Material

ARBETE ISTÄLLET FÖR COACHING

Flygblad

Läs Mer om jobbcoaching:

Flygblad

Arbete istellet för coaching

Kommentarer inaktiverade.