Bostadsbristen i stockholm

Hälften av Sveriges unga saknar egen bostad, och bor i osäkra andra- eller tredjehandslägenheter, hos kompisar, eller bor kvar hemma hos sina föräldrar. Samtidigt som hyrorna går upp och standarden på lägenheterna går ner eftersom de inte renoveras. I de fall som lägenheterna faktiskt renoveras görs det i samband med kraftiga hyreshöjningar i

vissa fall så stora att de boende tvingas flytta därifrån. Utförsäljningarna av allmännyttan fortsätter även när de boende inte vill köpa dem själva. Husen säljs billigt till riskkapitalister med liberalernas argument att ”stat och kommun inte ska äga”. Detta som nu pågår i Bredäng och Kärrtorp visar därför att kampen mot utförsäljningen och för att bevara hyresrätterna är så viktig, inte bara för de boende i dessa hus utan för hela samhället.

Svenska bostäder

svenska bostäder

Det är mycket prat om ändrade regler och förbättringar för andrahands boende, men det är tydligt att det helt enkelt inte finns tillräckligt med hus. Stockholm beräknas att växa med över 20 000 invånare per år och redan står 330 000 personer i

Stockholms bostadskö. Trots det byggs det nästan inga nya hus och det lilla som byggs är dyra bostadsrätter. Detta är en naturlig del av den bostadspolitik som förs. När staten och kommunen inte satsar på att bygga nya hyresrätter samtidigt som man infört marknadshyror. På så sätt kan hyrorna stiga hur mycket som helst och då tjänar inte kapitalisterna på att bygga nya hus. Hyrorna blir ju nämligen högre ju färre hus som finns.

Samtidigt som detta sker går massor med byggnadsarbetare arbetslösa. Det borde vara omöjligt när det saknas bostäder! Vi i RKU kräver en aktiv bostadspolitik. Bygg bra hyresrätter som folk har råd med. Stoppa slakten på allmännyttan och rusta upp de redan befintliga husen.

Denna nyhet är publicerad under Bostad, Nyheter.

Kommentarer inaktiverade.