Manifestion mot REVA och projektets företrädare

Lördagen den 9 mars deltog RKU-Stockholm på Rädda Barnens ungdomsförbunds manifestation mot REVA-projektet. REVA är ett rasistiskt projekt som utökat jakten på papperslösa i Sverige bl.a. i Stockholms tunnelbana. Där har polisen rasprofilerat resenärer efter utseende, vilket är förbjudet enligt svensk lag och sjukt kränkande för de som utsätts för polisens hets. Till manifestationen som samlade över 2000 deltagare i bitande kyla hade RBUF försökt att få en så bred samling som möjligt. Detta innebar att man förutom att bjuda in organisationer som kämpar för flyktingars rättigheter även bjudit in de borgerliga ungdomsförbunden LUF och CUF samt hycklaren Maria Ferm från Miljöpartiet.

Revademo

Miljöpartiet har sedan 2011 ingått en migrationspolitisk överenskommelse med borgarna. Miljöpartiet menar att detta lett till vissa förbättringar. Men samtidigt innebar det att man skrev under på resten av den flyktingpolitik som borgarna (och EU) för. Överenskommelsen innehåller exempelvis rader som: ”Arbetet med att öka effektiviteten i såväl det självmanda som det tvångsvisa återvändandet ska fortsätta. [...] Genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet [ska prioriteras].” Detta innebär i praktiken att man som miljöpartist stödjer REVA och den rasism som projektet innebär.

Detta har naturligtvis retat upp många miljöpartistiska väljare vilket fått miljöpartister som Maria Ferm att gå till storms mot REVA. Man vill helt enkelt både ha kakan och äta den. Stödjer man den flyktingpolitik som lett till REVA samtidigt som man säger sig vara emot den är man en hycklare. Så enkelt är det. Innan manifestationen hade många upprörda personer hört av sig till RBUF och bett dem stryka Miljöpartiet. Detta skedde inte och förutom att Maria Ferm tilläts tala ändrade RBUF i hemlighet talarordningen för att det inte skulle ske några protester mot Miljöpartiet under manifestationen. När Maria Ferm väl skulle tala presenterades hon inte, i hopp om att deltagarna inte skulle förstå att det var hon som talade. Men hon hann inte säga många meningar innan vi i RKU och många andra började ropa hycklare.

Det är visserligen i regeringen och riksdagen som besluten om migrationspolitiken tas. Men dessa beslut kan ändras och upphävas om folket på gatan är tillräckligt högljudda. Miljöpartiet har nu börjat sätta press på regeringen om REVA. Skulle detta skett om ingen påpekat det tvivelaktiga i Miljöpartiets agerande? Antagligen inte. Miljöpartiet fungerar som vilket liberalt parti som helst, de är rädda om sina röster. Genom att visa att vi var förbannade över hycklandet tvingande vi Miljöpartiet att svänga i frågan för att de skulle rädda sitt anseende. Så enkelt är det.

IMG_0579

Att även LUF och CUF buades ut ser vi som självklart. Den högerpolitiken de stödjer och för leder till ett hårdare och mer rasistiskt samhällsklimat. Det är deras politik som gör att samhällsservice flyttar från förorterna. Som gör att ungdomar och invandrare får allt svårare att skaffa ett jobb. Det är den borgerliga arbetskraftsinvandringspolitiken som gör att invandrare inte behöver jobba under svenska villkor. Vilket både leder till lönedumpning för de svenska arbetarna och sämre säkerhet och lägre löner för de invandrade arbetarna. Dessutom vill vi påminna om att det var LUF som dammade av Folkpartiets rasistiska förslag om språktester för invandrare.

Vi anser inte att det måste vara problematiskt med breda manifestationer i sig. Däremot så kan inte, och ska inte, breda manifestationer vara ett ställe för ansvariga hycklare att två sina händer.

Denna nyhet är publicerad under Antirasism, Demonstration, Klass mot klass, Nyheter, Okategoriserade.

Kommentarer inaktiverade.