Torgmöte i högdalen

Lördagen den 27 april höll Kommunistiska partiet och RKU ett uppskattat torgmöte i Högdalen. Flygblad delades ut, tidningar såldes och stämningen var god. Talade för RKU gjorde Nils Råstander.

IMG_0695

RKU:s tal:
Jag tänker idag tala om företagande. Mer precis om företagandet som vår nya samhällsnorm. Tänker man efter är det inte svårt att se vad jag menar. Tunnelbanan är fylld av diverse skolor och kurser som gör reklam för att vi ska utbilda oss till att bli företagare, entreprenörer och vad det nu kan kallas. Utbildningsföretag skyltar med att lära ut innovation och konsten att sköta en verksamhet. Som ung i Sverige idag får jag lätt intrycket att vi förväntas starta företag. Att det är så man kommer någon vart i världen. Många gymnasier har detta som en stor del i sina program, att lära sig starta företag.

Låt oss nu ta ett steg tillbaka och fundera över detta. Det är uppenbart att vi inte kan starta företag allihopa. För vad består ett företag av, förutom ägarna dvs grundarna? Jo, av anställda. Men i den rådande samhällsnormen, som vi ungdomar förväntas passa in i, finns inga anställda. Nej, alla kan och ska starta företag, för det är företagen som sätter världen i rörelse.

Eller vänta nu, var det verkligen så? Se till samhället, för att samhället skall fungera krävs tusentals och åter tusentals människor som arbetar inom vård och skola. Tusentals människor behövs till att bygga bostäder, vägar, att städas toaletter och dela ut post. Alla dessa grundläggande tjänster, utan vilka vårt samhälle inte skulle kunna existera, utförs av stora grupper människor som arbetar tillsammans. Inte av egenföretagare, det säger sig självt att vården skulle vara, om möjligt, ännu mer kaotisk om varje sjuksköterska hade sitt eget vårdföretag.

Så vart kommer då denna hets, för det vill jag påstå att det rör sig om, till att bli företagare? För mig som kommunist blir det uppenbart att det rör sig om en politisk ideologi som genomsyrar vårt samhälle. De styrande politikerna genomför reformer, skattelättnader och lagändringar som alla gynnar företagare. Det är uppenbart att detta marknadsliberala dogma skulle gynnas av att fler hade företag.

Nu är det lätt att tro att om saker och ting blir bättre för företagare, så är det bara att bli en själv, så kommer man få sin del av kakan. Tyvärr är det inte så. De som egentligen gynnas av den rådande politiken, är stora bolagskoncerner och rika aktieägare. Jag lovar, vi kan gå hur många företagarkurser som helst, men utan kapital, utan stora mängder pengar sedan tidigare, kommer vi aldrig att nå något annat än det vanliga slit som folk utan egna företag gör, och inte heller mer pengar.

Nej kamrater, detta dogma, denna illusion av entreprenörskap finns där för att splittra oss. Vi som har mycket mer att tjäna på att arbeta tillsammans, vi ungdomar i arbetarklassen.
För vad har denna entreprenörside egentligen gett oss? Trotts alla sina så kallade innovationer har den sittande regeringen bara lyckats åstadkomma sämre vård, sämre skola, färre bostäder och inte minst allt mer överarbetad personal.

Är det ett sådant samhälle vi vill ärva? Jag vill inte det, och jag tror ingen annan vill det heller. Tillsammans kan vi uträtta stordåd, men då måste vi först slå bort illusionerna om individens fantastiska förmåga och inse att enbart som ett kollektiv kan vi ta hand om varandra och skapa en framtid värd att leva för!

Denna nyhet är publicerad under Klass mot klass, Nyheter, Tal.

Kommentarer inaktiverade.